THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

  • Giảng viên 1
  • Học viên 0
  • Nội dung 2
Đăng ký

Khoá học gồm các bài ôn tập Hoá học lớp 10 - kì 1. 

Các bài giảng được thiết kế ngắn gọn, truyền tải kiến thức trọng tâm, dễ nhớ, dễ hiểu.

Khoá học có bài luyện tập nhằm củng cố và vận dụng lí thuyết.

Khoá học hữu ích cho các em mất gốc và cả các em ôn luyện THPT quốc gia.

Chúc các em học tập tốt.

- Admin

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 2
  • Bài 1: Nguyên tử Video
  • Bài 2: Hạt nhân nguyên tử Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

  • Giảng viên 1
  • Học viên 0
  • Nội dung 2
Đăng ký