Số liệu thống kê

20

Giảng viên

1500

Học viên

100

Khóa học

1600

Nhận chứng chỉ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Ngày 06/01/1959, trước yêu cầu đào tạo giáo viên của ngành Giáo dục Thủ đô sau ngày giải phóng, trường Sư phạm Trung, sơ cấp Hà Nội đã được thành lập. Mặc dù ra đời và hoạt động trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, song với sứ mệnh đào tạo giáo viên, phát triển giáo dục của Thủ đô, trường Sư phạm Trung, sơ cấp Hà Nội đã luôn thích ứng và có bước chuyển mình phù hợp, như việc tách thành hai trường: Trung học sư phạm Hà Nội và Sơ học Sư phạm Hà Nội; sau hai trường được ...

Đặc trưng

LUÔN VƯƠN TỚI NHỮNG ĐỈNH CAO CỦA TRI THỨC

Cập nhật tri thức - Vươn tới đỉnh cao.

HỌC KHÔNG BIẾT CHÁN, DẠY NGƯỜI KHÔNG BIẾT MỎI

Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời.

HỌC THẦY, HỌC BẠN, VÔ VẠN PHONG LƯU

Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người

HỌC TẬP LÀ MỘT VIỆC SUỐT ĐỜI

Học, học nữa, học mãi

Cảm nghĩ học viên